Gabinety prywatne

Logopeda

WIZYTA LOGOPEDYCZNA – 60,00 zł
WIZYTA NEUROLOGOPEDYCZNA – 80,00 zł

mgr. Magdalena Mehring
Numer telefonu do przychodni: 609 787 993

Klikając przycisk „wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest „PANACEUM” Sp. z o.o. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej, 84-232 Rumia, ul. Katowicka 16 – PARTER

Nasza placówka świadczy usługi w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy,
Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Usługi świadczone są w siedzibie poradni oraz w domu pacjenta.

Poradnia logopedyczna i neurologopedyczna to miejsce stworzone przede wszystkim z myślą o pacjencie, profesjonalne i przyjazne.

Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy osobom potrzebującym wsparcia w obszarze świadczonych usług z zakresu rehabilitacji mowy oraz wykonywanie ich na jak najwyższym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjentów.

Gabinet ma w swoim wyposażeniu specjalistyczne i wysokiej jakości programy komputerowe, nowoczesny sprzęt, pomoce i akcesoria logopedyczne wspierające pacjenta w procesie diagnostyczno – terapeutycznym.

Gabinet logopedyczny i neurologopedyczny oferuje usługi z zakresu:

Diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej skierowane do:

osób, które na skutek incydentów neurologicznych utraciły lub mają zaburzoną zdolność porozumiewania się
dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
dzieci autystyczne i z zaburzeniami komunikacji,
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
dzieci z wadami wymowy;
osób dorosłych z nieprawidłową artykulacją,

Diagnoza logopedyczna ma na celu określenie rodzaju i poziomu zaburzeń w rozwoju mowy oraz występujących wad artykulacyjnych.

Wykonywana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do wieku pacjenta. Obejmuje między innymi wywiad oraz ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego, sposób połykania, oddychania, słuch fonemowy, kinestezję aparatu artykulacyjnego oraz sposób artykulacji.

Diagnoza odbywa się w gabinecie logopedycznym, na życzenie może być przeprowadzona w domu pacjenta

Plan terapii ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

W ramach terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia korygujące wady wymowy, usuwające jąkanie, poprawiające dykcję i emisję głosu, doskonalące prawidłową wymowę w języku polskim.
Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie, narządy artykulacyjne, słuch fonematyczny, wywołujemy i utrwalamy prawidłową artykulację głosek, doskonalimy analizę i syntezę wzrokową i słuchową.

▪ Pacjenci otrzymują wskazówki, zalecenia i materiały do kontynuacji
ćwiczeń w domu, co wydatnie skraca czas terapii.

▪ Nasza placówka dba o komfort psychiczny pacjentów oraz o to,
by z każdych zajęć skorzystali jak najwięcej. Dlatego też:
– stwarzamy miłą i serdeczną atmosferę
– umożliwiamy rodzicom przebywanie z dzieckiem podczas zajęć
– zapewniamy krótkie terminy pomiędzy kolejnymi wizytami.

Diagnoza neurologopedyczna

Wykonywana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, które oceniają stopień i obszar zakłóceń. Obejmuje również wywiad z pacjentem i rodziną, oraz analizę dokumentacji medycznej. W celu dokładnej i kompleksowej oceny stanu pacjenta wskazane jest udostępnienie wyników przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych, dokumentów przedstawiających historię i przebieg leczenia oraz pozostałą dokumentację medyczną.

Spotkanie odbywa się w gabinecie neurologopedycznym, na życzenie może być przeprowadzone w domu pacjenta.

Praca z zakresu rehabilitacji neurologopedycznej z pacjentami po wylewie, wypadku czy cierpiących na Chorobę Parkinsona powinna obejmować nie tylko terapię w zakresie narządów ruchu, ale także terapię aparatu mowy. Przywrócenie sprawności posługiwania się językiem może mieć bardzo duży wpływ na pozytywny efekt całego leczenia i z pewnością przyniesie choremu ulgę i radość z powrotu do zdrowia.

Brak rozumienia mowy to bardzo charakterystyczny objaw w afazji. Problem ten dotyczy jednej czwartej pacjentów, którzy przeszli udar mózgu. Zaburzenia płaszczyzny językowej mogą dotyczyć umiejętności mówienia, rozumienia, pisania i czytania.

Terapia mowy w afazji powinna być podjęta jak najwcześniej tak, by jak najszybciej wesprzeć pacjenta w potrzebie komunikowania się. W zależności od rodzaju deficytu program terapeutyczny zmierza do kompensacji utraconej umiejętności. W przypadku braku umiejętności czytania i zaburzonego mówienia i rozumienia terapia jest połączeniem ćwiczeń usprawniających wszystkie deficyty mowne. Neurologopedia dostosowuje charakter i liczbę ćwiczeń do możliwości pacjenta, tak by nie zniechęcić i nie przemęczyć rehabilitowanej osoby. Zwracamy również uwagę na to, by w każdym aspekcie pracy z osobą dotkniętą afazją, dostosować specyfikę pracy z osobą dorosłą do jej doświadczenia życiowego, wcześniejszych umiejętności i bieżącego stanu emocjonalnego.

Stymulowanie rozwoju mowy dziecka

Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Spotkania mają charakter indywidualny oraz grupowy (od 2 do 4 osób).

Zajęcia indywidualne realizowane są w gabinecie logopedycznym, a na życzenie mogą mieć miejsce w domu pacjenta

W przydatku, gdy dwu i pół latek posługuje się wyłącznie sylabami i niechętnie komunikuje się za pomocą głosu niezbędna jest wizyta u logopedy. Przed rozpoczęciem terapii logopeda przeprowadza wywiad z rodzicami, ocenę stanu mowy, rozumienia, sprawności artykulatorów, jakości głosu, motoryki a także, w miarę potrzeb, zaleca badania u innych specjalistów w celu wykluczenia niedosłuchu.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. W zdecydowany sposób wpływają na rozwój mowy dziecka, nabywania przez niego kompetencji językowej, wzbogacają zasób słownika i jednocześnie zapobiegają pojawieniu się wad wymowy i głosu, bądź też pozwalają podjąć szybką interwencję logopedyczną i w przyszłości skracają czas terapii.

Podczas pracy dziecko usprawnia aparat artykulacyjny poprzez ćwiczenia warg i języka, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Wykorzystywane są również działania stymulujące prace analizatorów wzrokowego, słuchowego i ruchowego, kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.

W trakcie zajęć stosowane nowoczesne pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne oraz programy multimedialne, dzięki czemu spotkanie jest dla dziecka przyjemnością.

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Logopeda w naszej placówce prowadzi profilaktykę logopedyczną od pierwszych chwil życia noworodka. Logopeda doradza młodym mamom jak pobudzić odruch ssania, aby karmienie piersią było możliwie efektywne; prowadzi masaż mięśni artykulacyjnych noworodka; diagnozuje skrócone wędzidełko. Na dalszym etapie doradza sposoby stymulacji poszczególnych etapów mowy i koryguje ewentualne od nich odstępstwa. Po pojawieniu się poszczególnych głosek eliminuje ich ewentualne patologiczne realizacje, pobudzając jednocześnie coraz bardziej rozwijającą się mowę. W wieku przedszkolnym logopeda koryguje wady wymowy i doradza jak stymulować rozwój mowy dziecka.

DLA DOROSŁYCH
oprócz typowej diagnozy i terapii logopedycznej, proponujemy warsztaty z zakresu logopedii medialnej, obejmujące ćwiczenia emisji głosu i dykcji oraz przygotowania do wystąpień publicznych – przede wszystkim tych osób, które w swojej pracy zawodowej często prowadzą prezentacje, pokazy, szkolenia i inne działania z zakresu wystąpień publicznych .

Zajęcia z zakresu autoprezentacji medialnej skierowane są również do osób, które ubiegają się o pracę i przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowujemy również kandydatów na stanowiska, na których niezbędna jest znajomość reguł języka polskiego, prawidłowa wymowa, dykcja, intonacja oraz interpretacja tekstów.

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanego logopedę medialnego.